<body scroll="auto">
BEYONDtheBOX


9.25.2009

SI JUAN AT ANG MAYNILA
Si JUAN, tingin sa buhay ay isang laro. Tumaya siya ng tatlong taon sa Maynila. Ngayon, dinala siya ng "laro" niya sa isang underground bar at isa na siyang live-sex performer. Oras na ba para aminin niyang natalo siya sa laro ng buhay?-

ANG LARO NG BUHAY NI JUAN - Showing on Oct. 21, Robonsons Cinemas


|